Meniu
COȘUL DE CUMPĂRĂTURI

DEEE

Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate separat.

Având în vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare la protecția mediului și OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, clienții vor avea în vedere următoarele:

- Cumpărătorii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta separat aceste deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE);

- Colectarea acestor deșeuri (DEEE) se va efectua prin serviciul public de colectare a DEEE și prin centre de colectare organizate de operatori economici autorizați pentru colectarea DEEE;

Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice (DEEE) fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roți, barată cu o cruce, ca în imaginea de mai jos:


Această pictogramă indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) nu trebuie amestecate cu deșeuri menajere și că acestea fac obiectul unei colectări separate.